«

»

Eki 20

Eğitim Toplumsal Bileşenlerden Arındırılamaz

Vefat eden 64 ve kayıp olan 40 öğretmenimiz ile depremde yaşamını yitirenlerin neredeyse %15’i öğretmenler. Hepsi daha gencecik, hayatının baharında. Rabbim vefat edenlere rahmet geride kalanlara da sabır versin.


Biz öğretmenler artık sadece 24 Kasımda yada bu tür acı olayların ardından hatırlanmak istemiyoruz. Bu camianın henüz birileri tarafından keşfedilmemiş ama yaşayanların her anında olan sorunları olduğunu, bu tür durumlarda kısa süreli olarak dillendirmesi taraftarı değiliz.
Bilginin en önemli güç kabul edildiği günümüzde; bireysel, toplumsal ve evrensel gelişimin temel unsurunu eğitim oluşturmaktadır.
Toplumsal ve ekonomik kalkınmanın itici gücü olan eğitim bütün sektörleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir
Eğitimin toplumun her alanıyla ilişkilendirildiği, eğitimde meydana gelen aksama ve sorunların aslında uzun vadede diğer sosyal yapı unsurlarını etkilediğini, bu alanda atılacak doğru adımların diğer kurumların da işleyişini kolaylaştıracağının artık bilinmesi gerekiyor.
Eğitimdeki sorunların varlığı, başka alanlarda da sorunların ortaya çıkmasını tetiklemekte ve çözümü güçleştirmektedir. Eğitimin kalitesinin yüksek olması nitelikli işgücü ve dinamik bir toplum anlamına gelir. Böyle bir topum içinde yer alan bireyler de uygun koşullar sağlandığında o bölgenin gelişmesine katkıda bulunacaklardır. Dolayısıyla genel anlamda eğitim, özel anlamda eğitimin temel taşları olan okullar, bu insan profiline ulaşmada hayati bir önem taşımaktadır.
Eğitim toplumsal bileşenlerden, aileden, bireyin üyesi bulunduğu gruplardan ve diğer sosyalleşme araçlarından arındırılamaz. Başarı; bedensel ve zihinsel zekâya; sosyal ve fiziksel çevreye; ailenin maddi durumu, eğitim durumu ve statüsüne; okul ve öğretmenlerine vb… birbirine bağlı çok yönlü karmaşık bir sürecin ürünüdür.
Eğitim, insanın bireysel hedeflerine ulaşmasına, yaşamsal sorumluluklarının bilincine varıp, bunları yerine getirmesini sağlamakta, tüm yetenek ve yaratıcılık potansiyellerinin ortaya çıkmasını ve gelişmesini de mümkün kılmaktadır. Bu nedenle eğitimde, bireysel, ulusal ve evrensel boyutlarda sürekli bir gelişim ve değişim sağlamak bir zorunluluktur.
Her alanda eğitime önem veren ve bilgiye sahip olan toplumlar avantajlı duruma gelmektedir. Bilgiyi kullanarak kaliteli insan gücünün önemi nedeniyle birçok ülke, zaman zaman eğitim sistemlerini gözden geçirerek yapısal düzenlemeler gerçekleştirme yönünde ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmaktadır. Eğitimin temel amaçları arasında demokratik değerlere bağlı, düşünme, algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık ve saygılı, sorumluluk bilinci taşıyan, millî kültürü özümsemiş, başka kültürleri doğru yorumlaya bilen, farklılıklara saygı duyan, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek bireyler yetiştirmektir.
Eğitimin siyasi politikalardan ve çeşitli ideolojilerden bağımsız, kişisel menfaatlerden uzak, idealde olması gereken bilimsel ilkeler, evrensel değerler, Cumhuriyet ilkeleri, çağdaş eğitim anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilmesi esastır.

image

Ekim – 2011

1 yorum

  1. Abuzer

    Tespitler yerinde. TEŞEKKÜRLER Konuya dikkat çektiğiniz için.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>